X-Blocks heeft een rare manier van zaken doen

X-Blocks heeft een rare manier van zaken doen. Zij maken hun werk niet of nauwelijks (goed) af en als jij als goed betalende klant aan de bel trekt dan wordt je ook nog eens bedreigd dan wel probeert men jou onder druk te zetten. De meeste klanten zwichten voor deze cowboy of maffia-achtige praktijken. Misschien hadden wij X-Blocks niet moeten complimenteren als verder op deze pagina wordt weergegeven. Hier volgt een brief die X BLOCKS zonder enig schroom aan een klant stuurt. De klant heeft alles netjes betaald, heeft X-Blocks voor meer dan 100% het vertrouwen gegeven. De klant wacht echter langer dan een jaar op de levering (X-Blocks zou in 3 maanden opleveren) De woning is niet conform de bouwtekening gebouwd, alles staat schots en scheef aan de woning, in feite is X Blocks tot op dit moment bezig met het proberen te herstellen van een zelfgebouwd bouwval. Het is gewoon schaamteloos zoals X-Blocks de klant die bejegend. X Blocks heeft in deze wanprestatie geleverd, is in gebreke gebleven en ondanks dit alles probeert men de klant stuipen op het lijf te jagen. Kent uw recht en kom daar voor op. Dit is ronduit schandalig. Wij gaan in deze de zaak oppakken en volgen en zullen u hiervan zonder enige compensatie op de hoogte houden. <strong> LEES HIER ONDER DE BRIEF VAN X-BLOCKS AAN DE KLANT EN HUIVER. Om de klant te beschermen hebben wij initialen en of gevingeerde namen gebruikt. Geachte Klant, Om verdere vertraging te voorkomen willen wij u toch maar een mail sturen. De vertragingen zoals u zelf ook heel goed weet zijn niet enkel ons toe te wijzen, wij halen even volledigheidshalve aan: Levering stalen dak welke niet mogelijk bleek na bestelling. Uw specifieke wens omtrent de kleur van de dakplaten (geen voorradige standaard).Uw opdracht aan de tegelzetter om de garage te betegelen zonder ons in kennis te stellen. Tegels welke hierdoor niet voorradig waren en een levertijd benodigde. Wat daar ook van zij na de samenkomst met de heer Pocorni (redactie Asasdeso) op het project leek een spoedige oplevering nabij. Het gesprek had een prettige sfeer en wij hebben eveneens aangegeven te zijn gedupeerd door een door ons aangestelde onderaannemer waarbij wij onze eindverantwoording geenszins uit de weg willen gaan. Echter achteraf blijkt dat u samen met de door u aangestelde belangenbehartiger heeft besloten ons publiekelijk aan de schandpaal te willen nagelen. Hiermee maakt u zich niet enkel schuldig aan laster vwb de zaken aangehaald welke met bewijzen gestaafde punten zijn te weerleggen maar tevens aan smaad. Beide strafbare feiten. U heeft doelbewust onze goede naam willen ruïneren. Hierdoor hebben wij aantoonbare schade geleden bij potentiele en zelfs huidige cliënten. Niet alleen benadeeld u ons hiermee als bedrijf maar zelfs alle personen welke direct en indirect met hun levensbehoefte afhankelijk zijn van onze organisatie. Onze jurist hebben wij daaropvolgend hiervan in kennis gesteld en hij heeft ons geadviseerd uw project om deze zwaarwegende redenen per omgaande op te schorten. Verdere stappen jegens u zijn daaropvolgend in uitwerking genomen. Indien u nalaat na dit schrijven – welke wij u eveneens per deurwaarder zullen doen toekomen- deze teksten te laten verwijderen zullen tegen u gerechtelijke maatregelen worden genomen en wordt alle geleden schade en te lijden schade onverminderd op u verhaald. Wij gaan er vanuit dat u dit niet zo ver wenst te laten komen. Indien u naar eer en geweten handelt zullen wij hier opvolgend u voorzien van een bouwplanning en het één en ander naar uw volle tevredenheid uit te voeren. Ondanks alles zijn wij nog steeds gemotiveerd uw project z.s.m. op te leveren. Met vriendelijke groeten, With best regards, Tan Bun

Ludwig &amp; D. Roman