Aannemer Boedram komt afspraken niet na!

Beste heren/dames,

Bijgaand treft u aan een schrijven welke ik de aannemer, die mijn huis gebouwd heeft, heb doen toekomen. De brief spreekt voor zich. Ik hoop u hiermee geinformeerd te hebben hoe bepaalde aannemers hier in Suriname denken en handelen. From: <a href=”mailto:xxxxxxxx@hotmail.com”>xxxxxxxx@hotmail.com</a><a href=”mailto:xxxxxxxx@hotmail.com”>xxxxxxxx@hotmail.com</a> To: <a href=”mailto:atko-dc@hotmail.com”>atko-dc@hotmail.com</a><a href=”mailto:atko-dc@hotmail.com”>atko-dc@hotmail.com</a> CC: <a href=”mailto:cccccc@yahoo.com”>cccccc@yahoo.com</a><a href=”mailto:cccccc@yahoo.com”>cccccc@yahoo.com</a> Subject: Huis Morisipalmstraat Heer Boedhram, Ik heb meerdere malen getracht u te bereiken ten aanzien van de afspraak die we hadden met betrekking tot de scheuren, die mijn huis vertoont. De bedoeling was, dat u mij nog zou contacten om de situatie te komen bekijken. Zoals U mij telefonisch had aangegeven, was het de bedoeling, dat het huis tot op zekere hoogte moest zakken om deze scheuren te kunnen aanpakken. Jammer genoeg heeft u nimmer contact met mij gemaakt. Integendeel heb ik meerdere malen tevergeefs contact met u proberen te krijgen. Ik heb steeds uw medewerker aan de lijn gehad, die mij wist te vertellen, dat u of in een bespreking was of niet aanwezig was. Ik heb aan uw medewerker gevraagd, dat u mij terugbelt. echter zonder resultaat. De 1 voorlaatste keer, dat ik belde drong uw medewerker bij mij er op aan haar aan te geven waarvoor ik u nodig had, zodat zij dit met u kon delen. Ik heb haar toen het een en ander m.b.t. de afspraak, die ik met u had voorgehouden. De laatste keer toen ik belde was u volgens uw medewerker niet aanwezig. Op mijn vraag of zij u geinformeerd had m.b.t. datgene wat ik haar had voorgehouden antwoordde zij bevestigend. Zij gaf toen aan dat u haar heeft aangehoord, maar geen reactie alszodanig heeft gegeven. Ik heb haar toen gevraagd dat u mij tenminste een reactie geeft op de afspraak die wij hadden. Tot op heden heeft u echter niet gereageerd. De bedoeling was dat we als 2 volwassenen zaken zouden bespreken en dat we op basis van een win win situatie zaken zouden afhandelen. Ik kan me trouwens niet indenken, dat zoals u dat twee jaren terug had aangegeven, dat het huis nog moeten zakken om enige correctie te kunnen plegen. Ik heb daarom sterk het gevoel, dat u mij bewust vermijd, maar ik kan het verkeerd hebben hoor. In ieder geval ben ik nu de verliezer in deze. Ik moet u aangeven, dat ik op basis van een zeker vertrouwen met u hebt gedeald, maar dat ik achteraf zeer teleurgesteld ben in uw houding m.b.t. deze zaak. Om u een indicatie te geven van hoe erg de scheuren zijn treft u aangehecht enkele foto’s van de scheuren. Van enkele deskundigen heb ik kunnen achterhalen, wat die mannen van u verkeerd hebben gedaan. Maar goed ik hoop u hiermede toch nog voldoende geinformeerd te hebben en het ligt aan u of u uberhaupt nog van plan ben met mij in contact te treden om zaken te bespreken. NAW gegevens zijn bij ons bekend!